Consumenten Door: Dennis RouersConsumentenkoop: wat zijn uw rechten?

15 maart 2024

Wanneer bent u een consument en wanneer is er sprake van consumentenkoop? Wat zijn dan uw belangrijkste rechten? En wat moet u doen om deze rechten te waarborgen? Lees hieronder in een notendop over de consumentenkoop.

Richtlijn consumentenkoop (EU) 2019/771

Al eerder informeerden wij u over de Europese Richtlijn consumentenkoop (EU) 2019/771 betreffende consumentenkoop. Deze richtlijn consumentenkoop vervangt de oude richtlijn uit 1999. Inmiddels is de richtlijn geïmplementeerd in het Nederlands recht. De nieuwe regels gelden vanaf 27 april 2022 en behelzen een uitbreiding van de bescherming van de consument.

Consument

Volgens de wet bent u een consument als u iets koopt van een zakelijke verkoper, bijvoorbeeld een winkel of webshop. U wordt dan beschermd door het consumentenrecht.

Garantie

In tegenstelling tot wat men weleens hoort, kent de Nederlandse wet geen garantietermijn. Dit is zo omdat niet alle producten even lang meegaan. Eén gelijke garantietermijn voor alle producten kan dus niet worden bepaald. Van bijvoorbeeld een vaatwasser mag een langere levensduur worden verwacht dan van een paar sokken. Staat u dan met lege handen indien u een gebrekkig product koopt of het product na kort gebruik gebreken vertoont? Gelukkig niet! In het consumentenrecht spreekt men over de begrippen conformiteit en non-conformiteit.

Non-conformiteit

Als consument mag u verwachten dat het gekochte product de eigenschappen bevat die voor een normaal gebruik van dat product vereist zijn. Is dit niet het geval en heeft u het product normaal gebruikt, dan kan het product non-conform zijn en kunt u de verkoper hierop aanspreken. Als consument heeft u dan recht op gratis reparatie en/of vervanging van dat product. In bepaalde gevallen kunt u ook uw geld terugvragen. Voor het ter reparatie terugsturen van het gekochte product hoeft u niet te betalen.

Omdat het lastig kan zijn aan te tonen dat u een product normaal heeft gebruikt, heeft de wetgever u een handje geholpen. Openbaart de non-conformiteit van het product zich binnen één jaar dan wordt het product vermoed non-conform te zijn en kunt u gebruik maken van uw recht op reparatie, vervanging en onder omstandigheden teruggaaf van de aankoopsom. Vóór de implementatie van de Richtlijn consumentenkoop (EU) 2019/771 betrof deze periode een half jaar.

Recht op updates

Onder de nieuwe wetgeving valt ook de verplichting op het leveren van updates bij digitale apparaten en diensten. Krijgt u geen updates, dan kan het zijn dat het product non-conform is en kunt u de verkoper hier op aanspreken en gebruik maken van uw recht op gratis reparatie, vervanging en onder omstandigheden teruggaaf van de aankoopsom.

Klachttermijn

Let op! Nadat u de non-conformiteit heeft ontdekt, dient u op tijd uw beklag te doen bij de verkoper. Volgens de wet bent u in ieder geval op tijd indien u de verkoper binnen twee maanden na openbaring van het gebrek informeert.

Commerciële garantie

Bij sommige producten wordt aan consumenten een verkopersgarantie geboden. Deze garantie is commerciële garantie, een extra service en staat los van het hierboven beschreven systeem van de wet. Onder omstandigheden kan het lonen van deze commerciële garantie gebruik te maken. Ten aanzien van koopovereenkomsten tussen zakelijke partijen onderling, ook wel aangeduid als business 2 business of B2B, gelden tot slot andere regels.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen over uw positie als consument of juist over uw positie als verkopende partij? Neem dan contact op met de specialisten van KampsVanBaar Advocaten via telefoonnummer 046-420 5660 of info@kampsvanbaar.nl

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: