Advocaat | Curator | Mediator

ADVOCAAT

KampsVanBaar Advocaten denkt mee, geeft advies, voorkomt geschillen maar kan ook voor u procederen.

Onderneming

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Ondernemingsvormen en structuren
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contract
 • Geschillen aandeelhouders
 • Jaarrekeningen
 • Financiering en zekerheden
 • Privacy (AVG)
 • Intellectueel eigendom
 • Aanbestedingen

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jeroen-Van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ingrid-van-Rooij.jpg
INGRID
VAN ROOIJ

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/KVB-GlennVanDenHeijdenweb.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2022/11/KVB-high-res-4-min.jpg
POLA
SWITALSKA

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/11/KVB-high-res-3-scaled.jpg
DIONNE DIMITRAKARAKOS

advocaat

Arbeid, zorg, onderwijs en pensioen

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Ontslag
 • Reorganisatie
 • Zorg en Gezondheid
 • Onderwijs
 • Pensioen
 • Aanbestedingen in de zorg
 • Ziekte werknemer / verzuim
 • Werkgeversaansprakelijkheid

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Nicole-Laumen.jpg
NICOLE
LAUMEN

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ben-Van-Meurs.jpg
BEN
VAN MEURS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Linda-Meys.jpg
LINDA
MEYS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/06/KVB-low-res-10-1.jpg
JENNY
VAN HELDEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ivo-Gijsen.jpg
IVO
GIJSEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/06/KVB-low-res-54.jpg
GILLES
BREMMERS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/06/KVB-high-res-5.jpg
MELLE
WIJNANDS

advocaat

Sociale zekerheid

Ons publieke stelsel van sociale zekerheid biedt een financieel vangnet in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en geeft daarnaast in bepaalde gevallen een recht op zorg en begeleiding. Binnen dit stelsel bestaan vele wetten, richtlijnen en verdragen die worden uitgevoerd door een breed scala aan instanties. Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om hierin de weg te kennen, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar.

Onze advocaten en juristen beschikken over uitgebreide specialistische kennis op het vlak van sociale zekerheid.

Vanuit onze ruime ervaring met deze complexe materie beantwoorden wij graag uw vragen op het gebied van:

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voorheen de WAO (WIA met zowel WGA als IVA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
 • Terugvorderingen werknemersverzekeringen of PGB-gelden
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet (Jw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Participatiewet (PW)
 • (Dubbele) Kinderbijslag
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers en treden waar nodig op in bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursorganen zoals UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), gemeente, CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), Zorgkantoor en SVB (Sociale Verzekeringsbank). Wij kunnen u ook bijstaan in procedures of vragen omtrent het persoonsgebonden budget. Met de expertise en ervaring die wij in huis hebben, kunnen we een goede inschatting maken van uw kansen in een procedure. De strategie bepalen we samen met u.

Tevens kunnen wij u bijstaan in kwesties met betrekking tot:

 • Toeslagenaffaire
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Terugvorderingen Belastingdienst
 • Woningsluiting (Damocleszaken)
 • Terugvorderingen zorgsubsidies

Linda Meys en de juristen binnen de sectie sociale zekerheid staan cliënten bij in de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Hierbij kunnen wij u adviseren en begeleiden in de verschillende fases en procedures zoals tijdens de integrale beoordeling, de Commissie Werkelijke Schade en bezwaar bij zowel de Belastingdienst als de Sociale Banken. Naast de gedupeerde ouders worden ook kinderen bijgestaan in de afwikkeling van de Toeslagenaffaire.

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor vragen of bijstand in procedures (zowel bezwaar, beroep en hoger beroep) omtrent Damocleszaken, vragen of bijstand in procedures waarbij o.a. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of de Belastingdienst de wederpartij is of bij vragen over zorgsubsidies.

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Linda-Meys.jpg
LINDA
MEYS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/06/KVB-low-res-10-1.jpg
JENNY
VAN HELDEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ivo-Gijsen.jpg
IVO
GIJSEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/11/KVB-high-res-3-scaled.jpg
DIONNE DIMITRAKARAKOS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2022/12/KVB-high-res-4.jpg
EMMA HEIJLIGENBERG

jurist

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/02/sjoerd-barra.jpg
SJOERD BARRA

jurist

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/06/KVB-high-res-5.jpg
MELLE WIJNANDS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/08/KVB-high-res-2.jpg
MELVIN DE ESCH

jurist

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/08/KVB-high-res-1-1.jpg
ANNE-BO VAN DE BIESEBOS

jurist

Contracten en aansprakelijkheid

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jeroen-Van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ingrid-van-Rooij.jpg
INGRID
VAN ROOIJ

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/KVB-GlennVanDenHeijdenweb.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2022/05/Dennis-Rouers.jpg
DENNIS
ROUERS

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2023/11/KVB-high-res-3-scaled.jpg
DIONNE DIMITRAKARAKOS

advocaat

Letselschade

Onze advocaten begeleiden het volledige letselschadetraject, brengen uw schade in kaart en zoeken samen met u naar oplossingen waarmee u op korte en op lange termijn geholpen bent.

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Arbeids-/bedrijfsongeval
 • Verkeersongeval
 • Medische fout
 • Schade veroorzaakt door een dier
 • Schade veroorzaakt door gebrekkig wegdek of weginrichting

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

Personen en familie

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Echtscheiding en relatiebeëindiging
 • Alimentatie
 • Erkenning, gezag en omgang
 • Adoptie
 • Voornaamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Erfrecht
 • Mediation

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Natalie-Statnik.jpg
NATALIE
STATNIK

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/KVB-CarolineHabetsweb.jpg
CAROLINE
HABETS

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Benoit-Coomans.jpg
BENOÎT
COOMANS

advocaat

Vastgoed

Vastgoedrecht houdt zich bezig met onroerend goed, waaronder de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, aankoop, verkoop, huur en verhuur. Wij adviseren bij contracten alsook in geschillen en staan u zo nodig bij in een procedure.

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Financiering
 • Aan- en verkoop
 • Huur en verhuur van woon-, bedrijfs- en overige ruimte
 • Bouw
 • Buren

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ingrid-van-Rooij.jpg
INGRID
VAN ROOIJ

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2022/11/KVB-high-res-4-min.jpg
POLA
SWITALSKA

advocaat

Faillissement

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Bedrijven in moeilijkheden
 • Crediteurenakkoord
 • Faillissement
 • Lopende faillissementen

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jeroen-Van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/KVB-GlennVanDenHeijdenweb.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

Hippisch recht

Als paardenliefhebber weet u dat in de paardensport heel wat juridische kwesties kunnen spelen. De advocaten van KampsVanBaar delen uw affiniteit met de paardensport. Met hun kennis over paarden en het recht beantwoorden zij doortastend en met passie uw juridische vragen.

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Het kopen of verkopen van een paard
 • De stalling van een paard
 • Aansprakelijkheid voor ongevallen
 • Schade aangericht of veroorzaakt door een paard
 • Verborgen gebreken bij koop en verkoop
 • Geschillen over eigendom
 • Het opstellen en beoordelen van contracten betreffende samenwerkingsverbanden tussen paardeneigenaren, paardensport bedrijven, sponsors en hun ruiters/amazones
 • Het bijstaan van paardeneigenaren en/of ruiters in tuchtzaken

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

Omgevingsrecht en Bestuursrecht

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Bestuursrechtelijke schadevergoeding: nadeelcompensatie waaronder planschade
 • Wijziging bestemmingsplan / omgevingsplan
 • Omgevingsvergunningen bouwen en milieu
 • Vergunningen APV
 • Handhaving bestuursrecht
 • Inspraakreactie, zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep
 • Overeenkomsten op het snijvlak van publiek- en privaatrecht
 • Overgangsrecht omgevingsrecht en bestuursrecht en aanverwante vraagstukken

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2024/01/KVB-high-res-4-scaled.jpg
Lucas
Peeters

jurist

CURATOR

Bij KampsVanBaar Advocaten zijn twee curatoren werkzaam die regelmatig door de rechtbank in faillissementen worden benoemd. 

Schuldeisers en werknemers

Indienen vordering:
Uw vordering op een failliet waarvan een van onze advocaten curator is kunt u per e-mail indienen via faillissementen@kampsvanbaar.nl.

Werknemers:
Op de website van het UWV kunt u informatie vinden over het aanvragen van een uitkering en uw rechten en plichten.

Verslaglegging:
Verslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het centraal insolventieregister

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jeroen-Van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

MEDIATOR

Mediation kan een oplossing bieden bij zowel zakelijke als persoonlijke conflicten. Behoud van de relatie tussen partijen is daarbij altijd de inzet.

Mediation

Met mediation helpen de mediators van KampsVanBaar partijen weer echt en constructief met elkaar in gesprek te komen en samen de optimale win-winoplossing te bereiken. Partijen bepalen met elkaar de oplossing en houden zo maximale invloed op het resultaat.

Onder leiding van een objectieve, onpartijdige mediator gaat u met elkaar in gesprek. De mediator informeert u over de juridische aspecten van de zaak en begeleidt het onderhandelingsproces. Niet zozeer de standpunten die partijen verdeeld houden, maar de achterliggende gezamenlijke belangen komen daarbij aan bod. U heeft beiden een actieve rol en alle ruimte om uw creativiteit te benutten in het zoeken naar een oplossing. Uiteraard dragen wij zorg voor een goede vastlegging van de gemaakte afspraken.

De voordelen van mediation zijn: snel, informeel en minder kostbaar dan een gang naar de rechter. Acceptatie van een gezamenlijk bereikte oplossing  is maximaal. Na mediation kunt u zich weer richten op de toekomst.

Bent u benieuwd of uw geschil geschikt is voor mediation of heeft u andere vragen, dan kunt u bij de mediators van KampsVanBaar terecht.

ONS TEAM

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Nicole-Laumen.jpg
NICOLE
LAUMEN

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Natalie-Statnik.jpg
NATALIE
STATNIK

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/12/Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

https://kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/KVB-CarolineHabetsweb.jpg
CAROLINE
HABETS

advocaat/mediator

Contact KampsVanBaar Advocaten

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: