FaillissementOnderneming Door: Jeroen Van BaarHanno Automaterialen: Doorstart of niet?

4 juni 2021
Hanno

Hanno Automaterialen: Doorstart of niet?

Door de steunmaatregelen zijn er momenteel weinig faillissementen. Toch hebben wij er op kantoor een aantal in behandeling. Twee weken geleden werd het faillissement van Hanno Automaterialen uitgesproken, met vestigingen in Beek en Heerlen. Jeroen van Baar werd door de rechtbank aangesteld als curator. Hoe gaat hij te werk en wat is de stand van zaken in dit faillissement?

Eerst wordt een projectteam geformeerd van gespecialiseerde advocaten van kantoor. Daarmee wordt zo snel mogelijk geprobeerd de ins en outs van de onderneming te doorgronden, aan de hand van een tijdplanning en taakverdeling. Er vinden snel gesprekken plaats met directie, personeel, financiële administratie, bank, key leveranciers en andere stakeholders. De curator beoordeelt of het zinvol is om de locaties nog even open te houden. Bijvoorbeeld om klanten te behouden en een overname in going concern te realiseren.

Aan de hand van de inventarisatie wordt een informatiememorandum opgesteld. Hiermee kunnen overnamekandidaten worden geïnformeerd. Uiteraard tekenen deze eerst een specifieke geheimhoudingsverklaring. Verder wordt de markt verkend om te bezien welke partijen geïnteresseerd zouden kunnen zijn in overname van de hele onderneming of een deel.

Vervolgens vinden gesprekken plaats met kandidaten. Het sluitstuik zijn daadwerkelijke onderhandelingen met de meest interessante kandidaten. In deze fase bevindt het faillissement zich op dit moment. Er is goede hoop op een doorstart met behoud van zoveel mogelijk personeel.

Last update 4 juni 2021 te 8.30 uur

(N.B. De in deze bijdrage vermelde informatie is niet vertrouwelijk en wordt ook als zodanig in de openbare faillissementsverslagen opgenomen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: