OmgevingOverheidVastgoed Door: Lucas PeetersOh nee, stijgt de WOZ-waarde nu alweer?

20 maart 2024

Oh nee, stijgt de WOZ-waarde nu alweer?


Het is vaak een van de minst leuke brieven die woningbezitters mogen ontvangen, de WOZ-beschikking. Voor de een zijn deze beschikkingen nog vervelender dan voor de ander, vaak juist omdat de beschikkingen te hoog gevonden worden. Gelukkig kunnen we tegen de hoogte van de WOZ-beschikkingen iets ondernemen.

Ieder jaar moet Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg, hierna: ‘BsGW’, de WOZ-beschikkingen in de eerste 8 weken van het jaar aan de betreffende burgers toesturen. Dit volgt uit artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken. Wanneer de brief met de WOZ-waarde geopend wordt, schrikt menig men van de waarde. Ook dit jaar is deze landelijk weer met 2,8% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Gelukkig kan er door het instellen van bezwaar geprobeerd worden de WOZ-waarde te verlagen. Vaak proberen de personen in kwestie de bezwaarfase zelf in te stellen of laten ze dit door een kleine onderneming doen die via internet wordt gevonden.

Ook wij als KampsVanBaar Advocaten helpen personen met deze WOZ kwesties, zowel in de bezwaarfase als vervolgens in de beroepsfase. Wij merken dat indien personen zelf bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking, dit bezwaar vaker ongegrond wordt verklaard. Veel personen denken vervolgens dat het instellen van beroep geen zin meer heeft, dit is echter niet het geval. Indien er in bezwaar geen resultaat is behaald, kan er in beroep alsnog resultaat behaald worden.

Resultaten van het afgelopen jaar

In het afgelopen jaar hebben wij bezwaren en beroepen afgehandeld voor in totaal 47 objecten. Deze objecten betreffen zowel woningen als niet-woningen. Van deze 47 hebben wij voor 46 van deze objecten de bezwaarprocedure gevoerd. In deze bezwaarprocedure zijn wij voor vier objecten in het gelijk gesteld. Gemiddeld hebben wij de WOZ-waarde van deze objecten met € 19.000 kunnen verlagen. Voor de andere objecten, 43 stuks, hebben wij vervolgens beroep ingesteld. In dit beroep zijn wij voor 42 objecten in het gelijk gesteld. In beroep hebben wij bij de woningen een gemiddelde verlaging van € 54.000 behaald. Betreffende de niet-woningen hebben wij een gemiddelde verlaging van € 6.372 behaald.

Kijkend naar het bovenstaande hebben wij in totaal een slagingspercentage van 98% kunnen behalen.

Bezwaar of beroep

Om in bezwaar of beroep te gaan zullen er uiteraard punten moeten zijn waarop de WOZ-beschikking daadwerkelijk niet klopt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de vergelijkingsobjecten eigenlijk niet vergelijkbaar zijn met het object in kwestie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er veel verschil zit in het bouwjaar van de objecten. Ook kan een verschil in oppervlakte een rol spelen en kan de ligging van invloed zijn. Verder kan het zo zijn dat de staat van het object niet overeenkomt met hetgeen BsGW heeft aangehouden, bijvoorbeeld een lekkend dak of een zeer oude badkamer of keuken. Maar ook veel achterstallig onderhoud kan van invloed zijn. BsGW kan deze gebreken namelijk van buitenaf niet zien. Dat betekent dan ook dat ze dit gewoon als waarde van het object mee zullen tellen, terwijl dit in werkelijkheid waarde verminderend kan zijn.

In sommige gevallen wordt er in beroep aangegeven dat er een hertaxatie heeft plaatsgevonden. De eigenaar van het object heeft tot dan toe echter nooit een taxateur gezien. Indien dat het geval is, kan er ook aangevoerd worden dat het vreemd is dat een object opnieuw getaxeerd kan zijn zonder dat er iemand naar is komen kijken.

BsGW neemt een peildatum voor haar WOZ-waardes, dit is 1 januari van het jaar voorafgaand. Dit kan echter zeer belangrijk zijn. Indien er namelijk een woning tekort was op de peildatum, zal de WOZ-waarde anders uitpakken dan bij een Woningoverschot. Daarnaast zal de hypotheekrente en, tot even geleden, de aanwezigheid van de jubelton ook van invloed zijn op de WOZ-waarde. Deze omstandigheden zijn soms echter ten onrechte van invloed op de WOZ-waarde. Na de afschaffing van de jubelton, is het namelijk niet redelijk dat deze van invloed is op de berekening van de WOZ-waarde. Daarnaast is het voor de eigenaren van objecten die al jaren geleden hun hypotheek hebben afgesloten, niet redelijk dat de huidige hypotheekrente van grote invloed kan zijn op de WOZ-waarde van hun object.

Bent u het ook niet eens met de WOZ-waarde van een object dat u bezit en wilt u hulp bij het bezwaar en/of beroep tegen de hoogte van de WOZ-waarde? Neemt u dan gerust telefonisch (046 420 56 60) of per e-mail (info@kampsvanbaar.nl) contact met ons op.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: