ConsumentenContracten en aansprakelijkheid Door: Ben van MeursRecht op koopprijsvermindering bij sjoemelsoftware

14 juli 2021

Bent u consument-koper van een dieselauto met sjoemelsoftware van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, dan kunt u aanspraak maken op tot wel € 3.000,00 geldteruggave.

Met sjoemelsoftware bedoelen wij dat uw dieselauto voorzien was van software om de resultaten van emissietesten gunstig te beïnvloeden, zodat het net leek alsof de auto minder schadelijke stoffen uitstootte dan deze in werkelijkheid deed. Uit een uitspraak van 14 juli 2021 van de rechtbank in Amsterdam blijkt dat dit volgens de rechter bedrog is. Want daarmee voldeed de auto onder testomstandigheden wél aan de milieueisen, daar waar deze bij normaal dagelijks gebruik niet bleek te voldoen aan de gestelde eisen.

Als koper van een auto mag u verwachten dat deze aan de regelgeving voldoet en dus niet meer uitstoot dan toegestaan. Nu dat laatste niet het geval blijkt te zijn, was de auto ‘non-conform’ en zodoende – achteraf bezien – minder waard dan de koopprijs die oorspronkelijk werd betaald.
Vandaar dat consument-kopers van zo’n nieuwe dieselauto recht hebben op een koopprijsvermindering van € 3.000,00. Bij consument-kopers van zo’n tweedehands auto bij de dealer gaat het om € 1.500,00. Ontbinding van de koopovereenkomst vanwege de aanwezigheid van sjoemelsoftware lijkt niet mogelijk te zijn. Dat zou een te verregaande reactie zijn op de aanwezigheid van sjoemelsoftware, omdat de auto wel gewoon gebruikt kon en kan worden om mee te rijden.

Het recht op koopprijsvermindering geldt enkel voor consument-kopers, en dus niet voor zakelijke kopers. Overigens kunnen consument-kopers niet automatisch een terugbetaling van € 3.000 dan wel € 1.500 tegemoet zien. Daarvoor moet u zelf actie ondernemen. De uitspraak van de rechtbank had namelijk betrekking op een zogeheten massaclaim, en het recht op koopprijsvermindering moet wél nog individueel worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door aanspraak te maken op die terugbetaling. Desnoods kunt u ook wachten totdat er een collectieve regeling tot stand komt waarin zo’n compensatie geregeld is. Die regeling moet nog gesloten worden met de autofabrikanten en vervolgens worden goedgekeurd door het gerechtshof.

Als consument-koper mag u bij de aankoop van een product bepaalde gerechtvaardigde verwachtingen hebben ten aanzien van de eigenschappen van het product. Daarbij spelen ook de aanprijzingen door de fabrikant een rol spelen, zo blijkt nu weer. Voldoet het product vervolgens en terecht niet aan uw verwachtingen, dan is de fabrikant of eventueel de verkoper van het product gehouden u in redelijkheid te compenseren. Daarvoor kunt u de verkoper aanspreken. Volgt er geen vrijwillige compensatie, dan kan dit worden afgedwongen bij de rechter. Voorwaarde is wel dat de rechter inderdaad oordeelt dat het gekochte product niet aan de verwachtingen voldoet. Het is dan ook zaak dat u zich hierover goed laat adviseren.

Heeft u als consument een dieselauto of een heel ander product gekocht dat terecht niet aan uw verwachtingen voldoet? En wilt u daarvoor compensatie hebben? Bij KampsVanBaar Advocaten adviseren wij u hier graag over. Neem voor informatie vrijblijvend contact met ons op via 046 420 56 60 of maak een afspraak voor ons gratis inloopspreekuur via https://www.inloopspreekuuradvocaat.nl/advocatenkantoor-sittard/.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: