Arbeid, zorg, onderwijs en pensioen Door: Tijdelijke COVID-voorzieningen studenten

3 september 2021

Nu de eerste introductieweken van het hoger onderwijs erop zitten bevindt een groot aantal studenten zich op de drempel van het nieuwe studiejaar. Het studiejaar 2019-2020 zal door vrijwel alle studenten herinnerd worden als het jaar waarin zij tegen wil en dank tot in detail bekend zijn geraakt met programma’s als Zoom en Microsoft Teams en meer tijd dan hun lief is hebben doorgebracht in hun studentenkamer. 

Door de verschillende corona-maatregelen vond het onderwijs in dit schooljaar met name op afstand, via de digitale weg, plaats. Dit thuisonderwijs heeft voor veel studenten een zeer grote impact gehad. Zij waren ertoe veroordeeld om vanaf hun studentenkamer hun studie te volgen. Voor veel studenten resulteerde dit in tegenvallende studieresultaten en in sommige gevallen zelfs voor studievertraging.

De negatieve gevolgen van het enkel volgen van thuisonderwijs zijn ook in Den Haag opgemerkt. Om de benadeelde studenten tegemoet te komen is de – qua naam niet in beknoptheid uitblinkende – ‘Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2020-2021 in verband met COVID-19’ geïntroduceerd.

In deze wet wordt een aantal maatregelen getroffen om studenten tegemoet te komen. Zo kunnen studenten zich voor het studiejaar 2021-2022 inschrijven ook wanneer ze, door COVID-19, nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen hebben voldaan. Hiermee zal het aantal studenten dat krijgt te kampen met studievertraging dus worden beperkt. Daarnaast is het verschuldigde collegegeld over het studiejaar 2021-2022 gehalveerd. Ten slotte wordt er een grondslag gecreëerd voor het toekennen van extra reisvoorzieningen aan studenten, het bekende en begeerde ‘studenten-ov’.

De mate waarin deze wet ook daadwerkelijk hulp kan bieden aan studenten hangt in grote mate af hoe strikt wordt omgegaan met de geboden mogelijkheden. Daarbij zal met name van belang zijn hoe hoog de bewijslast is of het niet voldoen aan bepaalde toelatings- of vooropleidingseisen een gevolg is van COVID-19. Wanneer heeft een student simpelweg zijn best niet gedaan en wanneer heeft een student te veel last gehad van de tijdens het studiejaar geldende maatregelen?

De wet is een goede en nodige handreiking vanuit de overheid om studenten na een lastig studiejaar te helpen. In hoeverre de wet tot bevredigende oplossingen gaat leiden dient te worden afgewacht. Daarom is het voor alle studenten goed om te weten dat het mogelijk is om je te laten adviseren door een deskundige onderwijsrechtadvocaat wanneer een beroep op een van de genoemde maatregelen wordt afgewezen.

Neem voor informatie vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken op 046 4205660 of via e-mail: info@kampsvanbaar.nl

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: