ConsumentenHippisch recht Door: Tweede Kamer stemt in met een garantietermijn van één jaar bij de verkoop van paarden aan consumenten

2 februari 2022

In de nieuwe Europese richtlijn betreffende consumentenkoop wordt de garantietermijn verruimd van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Tweede Kamer heeft zich gebogen over de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse recht en de daarbij behorende mogelijkheid om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule ten aanzien van de verkoop van levende dieren aan consumenten. Op 1 februari 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de implementatie van de richtlijn zonder gebruik te maken van de voornoemde uitzonderingsclausule. Wanneer de Eerste Kamer eveneens instemt met deze wijze van implementatie, betekent dat bij de aan- en verkoop van (sport)paarden door professionele partijen aan consumenten een garantietermijn van één jaar van kracht wordt.

 

Al eerder schreven wij een artikel over de nieuwe Europese richtlijn betreffende consumentenkoop waarin de garantietermijn wordt verlengd van de huidige zes maanden naar twaalf maanden en de mogelijke nadelige gevolgen voor de paardenhandel. Wanneer zich binnen één jaar na levering ‘gebreken’ (bijvoorbeeld blessures) voordoen, dan is het is aan de verkoper om te bewijzen dat deze gebreken niet aanwezig waren tijdens de verkoop aan de particulier. De verkoper verkeert daarbij, door het bewijsvermoeden, in een lastige positie. Bij een verkoopkeuring kan weliswaar iets gezegd worden over de algemene gezondheid van een paard, maar weinig tot niets over de weke delen als banden en pezen. Bovendien kunnen in één jaar tijd, door gebruik van de koper en de natuur van het leven, onvoorziene gebeurtenissen directe invloed hebben op de staat van het paard.

Wanneer de verkoper er niet in slaagt te bewijzen dat het gebrek na levering is ontstaan, is het gevolg dat de consumentenkoopovereenkomst te aanzien van het paard, kan worden ontbonden en de verkoper aan de koper mogelijk een schadevergoeding (zoals de kosten van de stalling en vervoer van het paard) moet betalen.

 

Uitzonderingsclausule

De Europese richtlijn biedt Lidstaten de mogelijkheid  een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren aan consumenten. De nationale wetgever kan ervoor kiezen om de bepalingen uit de richtlijn (en dus de garantietermijn van één jaar) niet van toepassing te laten zijn op levende dieren. In Duitsland en Denemarken heeft de wetgever gebruik gemaakt van deze uitzondering. De fracties van de VVD en BBB hebben op 25 januari jl. een wijzigingsvoorstel ingediend dat aansluit bij de wensen van de paardensector. Beide fracties hebben aangeven dat het toepassen van de uitzonderingsclausule van belang is voor de paardensector. De VVD wil de huidige termijn van zes maanden behouden. BBB doet daar nog een schepje bovenop en wil de termijn terugbrengen naar drie maanden.

 

Implementatie en stemming Tweede Kamer

Ondanks de voornoemde amendementen van BBB en VVD heeft de Tweede Kamer op 1 februari 2022 ingestemd met een garantietermijn van één jaar bij de verkoop van paarden voor commerciële verkopers aan particulieren. Wanneer de Eerste Kamer eveneens instemt met deze wijze van implementatie, betekent dat bij de aan- en verkoop van (sport)paarden door professionele partijen aan consumenten een garantietermijn van één jaar van kracht wordt.

Naar verwachting zal de verlenging van de garantietermijn leiden tot meer conflicten en zullen verkopers van paarden aan consumenten vaker in een benarde positie terechtkomen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigt te verdwijnen. Duitsland, Denemarken en Frankrijk maken namelijk wel gebruik van de voornoemde uitzonderingsclausule.

De specialisten Hippisch recht van KampsVanBaar maken u graag wegwijs in deze materie met advies, dat is toegespitst op uw situatie. Zo voorkomt u onaangename (financiële) verrassingen achteraf. Bel ons op +31 (0)46 4205660 of mail Marieke Terpstra (terpstra@kampsvanbaar.nl) of Julie van Gerven (vangerven@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: