Verzekeringen Door: Ben van MeursVrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandsverzekering (update)

18 mei 2021

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Of het nu gaat om een zakelijke polis of om een particuliere verzekering, u heeft bijna altijd recht op vrije advocaatkeuze.
U kunt met een juridisch probleem altijd direct bij KampsVanBaar Advocaten terecht. Als u ons belt tijdens kantooruren, wordt u in beginsel altijd doorverbonden met een advocaat om uw probleem te bespreken. Meestal kan deze u direct helpen; en als uw probleem te specifiek is, dan wordt u later teruggebeld door een andere gespecialiseerde advocaat.

Maar ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u direct bij KampsVanBaar terecht. U hoeft dus niet eerst contact op te nemen met het callcenter van uw rechtsbijstandsverzekeraar. En te wachten totdat de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar uw dossier heeft ontvangen en u later terugbelt of mailt. Want bijna altijd heeft u vrijwel direct recht op vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen dat u zelf mag kiezen door welke gespecialiseerd advocaat u uw belangen laat behartigen.

In veel polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen staat nog steeds dat u zelf geen advocaat mag inschakelen. Dat klopt niet. Want volgens Europese regels heeft u recht op vrije advocaatkeuze als u met een juridisch geschil zit en een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Voorheen gold de vrije advocaatkeuze alleen voor gerechtelijke of administratieve procedures. Maar tegenwoordig heeft u ook al vrije advocaatkeuze vóórdat sprake is van zo’n procedure.

In april 2021 heeft het Kifid (het financiële klachteninstituut) bij een Nederlandse rechtsbijstandsverzekering geoordeeld dat aan een verzekerde in elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure een beroep op de vrije advocaatkeuze toekomt. Wél geldt de eis dat sprake moet zijn van een conflict (geschil), oftewel van een belangentegenstelling.

Het Kifid baseert dit oordeel op een uitspraak uit mei 2020 van de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie in Luxemburg. Deze had al bepaald dat in de buitengerechtelijke fase heel snel recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Dan kan namelijk een procedure wellicht nog voorkomen worden en daarbij kan volgens het Hof van Justitie de rol van een advocaat zelfs nog belangrijker zijn dan tijdens een procedure zelf.

Overigens heeft de rechtsbijstandsverzekeraar hoger beroep aangekondigd tegen de uitspraak van het Kifid. Daarom laat het Verbond van verzekeraars weten dat de rechtsbijstandsverzekeraars hun werkwijze nog niet automatisch aanpassen. Dit betekent dat verzekerden nog steeds een uitdrukkelijk beroep moeten doen op het oordeel van het Kifid en de eerdere uitspraak van het Hof van Justitie uit 2020.

Wat betekent dit concreet voor mij?
Stel u bent werkgever en er ontstaat een conflict met een werknemer, bijvoorbeeld over re-integratie of loonbetaling tijdens ziekte. Als zo’n conflict niet wordt opgelost, is een procedure in feite onvermijdelijk. Snelle bijstand door een gespecialiseerd advocaat is dan al noodzakelijk.

Hetzelfde geldt natuurlijk als u werknemer bent en u bijvoorbeeld geen loon uitbetaald krijgt.

Of stel u bent ondernemer en u betaalt een factuur niet omdat u terecht protesteert over de kwaliteit van een aan u geleverd product of dienst. Daarop dreigt uw leverancier of dienstverlener uw faillissement aan te vragen om u onder druk te zetten. Ook dan is snelle bijstand door een gespecialiseerd advocaat noodzakelijk. Het heeft geen zin om eerst te moeten wachten totdat de faillissementsaanvraag is ingediend.

Bij deze en alle andere juridische problemen die zouden kunnen uitmonden in een procedure, bestaat dus al snel recht op vrije advocaatkeuze. Met andere woorden: u heeft bijna altijd recht op vrije advocaatkeuze, ook al laat uw rechtsbijstandsverzekeraar of misschien zelfs uw tussenpersoon iets anders weten. Wél moet er sprake zijn van een conflict, maar aan die eis is in al deze voorbeelden voldaan. En het is de bedoeling dat u een advocaat inschakelt met als doel een procedure te voorkomen door buitengerechtelijke onderhandelingen en/of bemiddeling (bijv. mediation).

Is er nog geen sprake van een conflict en wenst u advies over uw rechtspositie, dan kunt u geen beroep doen op vrije advocaatkeuze. Krijgt u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding aangeboden en wilt u hierover advies, dan bent u bij KampsVanBaar aan het juiste adres, maar moet u de kosten hiervan zelf betalen. Want zelfs met een beroep op vrije advocaatkeuze biedt uw rechtsbijstandsverzekering in dit geval géén recht op dekking van de kosten. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u mogelijk wel advies krijgen van een jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Als u aanspraak maakt op vrije advocaatkeuze is van belang dat u zich realiseert dat uw polis wél dekking moet bieden voor het soort juridisch probleem dat u heeft. Zo vallen arbeidsrechtelijke problemen (ontslag of loonkwesties) meestal niet onder de standaarddekking, maar moet u een aanvullende module meeverzekerd hebben. En ook bij echtscheidingen gelden vaak beperkingen of uitsluitingen.

Hoe maak ik gebruik van vrije advocaatkeuze?
Het gebruik van vrije advocaatkeuze is heel eenvoudig. U neemt telefonisch contact op met KampsVanBaar Advocaten via 046 420 56 60. Of u stuurt ons een e-mail met een korte beschrijving van uw juridisch probleem en uw telefoonnummer.

Daarop krijgt u een gespecialiseerd advocaat te spreken of wordt u teruggebeld. Deze advocaat bespreekt met u het juridisch probleem en hoe daarmee om te gaan. Rechtsbijstand biedt meestal diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen, maar moet uiteraard wel zinvol zijn. Als u daarop besluit om uw zaak te laten behandelen door KampsVanBaar, dan zal uw advocaat samen met u de aanmelding van uw zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar regelen.

Heeft u al een zaak aangemeld bij uw rechtsbijstandsverzekeraar? Of wilt u een nieuwe zaak óók zelf nog melden? Dat is geen probleem. Geef in dat geval ook aan dat u (voortaan) gebruik wil maken van uw vrije advocaatkeuze. En dat u wil dat een advocaat van KampsVanBaar Advocaten uw belangen verder behartigt. Als u vervolgens het dossiernummer van uw verzekeraar aan uw advocaat van KampsVanBaar doorgeeft, dan neemt deze contact op met uw verzekeraar.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: