Letselschade Door: Marieke TerpstraWintersport is prachtig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje

12 februari 2024

Wintersport is prachtig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje

Sinds eind december is in veel populaire skigebieden in de Alpen nauwelijks verse sneeuw gevallen. Op veel plekken zijn de groene weides nog volop zichtbaar. Dat leidt ertoe dat mensen naar hoger gelegen skigebieden gaan. Deze pistes zijn ijziger en drukker dan normaal. De kans op ongelukken is daardoor groter.

Wat doet u als iemand tijdens het skiën of snowboarden tegen u aanbotst en u daardoor gewond raakt? Heeft u bij letselschade na een ski-ongeval recht op schadevergoeding?

De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft verkeersregels voor de piste opgesteld met als doel om ongelukken op de piste te voorkomen. De gedragsregels van de FIS gelden voor alle skiërs. Iedere skiër is verplicht deze regels te kennen en zich eraan te houden. Een skiër of snowboarder die zich niet aan de FIS-regels houdt en een ongeluk veroorzaakt, kan voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden gesteld. Ook kan hij/zij strafrechtelijk worden vervolgd. In de regels staat ‘skiër’ maar ze gelden ook voor andere gebruikers van de piste, zoals snowboarders. De FIS-regels vind je o.a. op https://skiinformatie.nl/pisteregels/

Als iemand zich niet houdt aan de FIS-regels en een ongeluk veroorzaakt betekent dit niet meteen dat die persoon de geleden schade moet vergoeden. De vraag of iemand aansprakelijk is voor een ski-ongeval wordt bepaald door het recht van het land waar het ongeluk plaatsvond. Tenzij, u en degene met wie u in botsing bent gekomen beiden in Nederland wonen, dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien u letsel heeft opgelopen als gevolg van een ski-ongeval, en het Nederlandse recht is van toepassing, dan kunt u degene die u letsel heeft toegebracht aansprakelijk stellen voor de door u geleden en nog te lijden schade. Het gedrag van de dader moet dan wel als onrechtmatig worden aangemerkt.

In Nederland worden ongevallen in het kader van de uitoefening van een sport gecategoriseerd als een sport- en spelsituatie. Deelnemers aan een sportactiviteit moeten tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen van elkaar verwachten. De drempel voor aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties is verhoogd.

Per situatie zal moeten worden beoordeeld of er onrechtmatig is gehandeld. Duidelijkheid over de toedracht is dus belangrijk wanneer u onverhoopt een ongeval overkomt tijdens de wintersport. Denk er dus aan om, indien mogelijk, de bergredding of omstanders in te schakelen om gegevens en verklaringen van betrokkenen en getuigen te verkrijgen.

Heeft u tijdens de wintersport letsel opgelopen en wilt u weten of u de schade bij een ander kunt verhalen? Neem dan telefonisch 046-420 5660 of per e-mail contact op met Marieke Terpstra terpstra@kampsvanbaar.nl of Dionne Dimitrakarakos dimitrakarakos@kampsvanbaar.nl.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: