Advocaat

mr Ivo Gijsen

E-MAIL
gijsen@kampsvanbaar.nl
TELEFOON
046 - 420 56 60
”Mensen wegwijs maken in hun rechten binnen het publieke stelsel van sociale zekerheid, dát is mijn taak”

Binnen kantoor houd ik me bezig met juridische aspecten rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg (sociaal domein). Denk met betrekking tot zorg aan vraagstukken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg of de regeling aangaande dubbele kinderbijslag.

Goede juridische bijstand is mijns inziens van groot belang, zeker op deze rechtsgebieden. De wet- en regelgeving hierin is erg ingewikkeld en vanuit de praktijk blijkt dat niet altijd maatwerk wordt geboden door de overheid. Zo leert bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire.

Ik zie het als mijn taak om vanuit mijn specialistische kennis zoveel mogelijk mensen te adviseren, waar nodig in procedures tegen bestuursorganen bij te staan én vooral te wijzen op hun rechten binnen het publieke stelsel van sociale zekerheid.

Met veel gedrevenheid, passie en plezier kom ik op voor de belangen van mijn cliënten. Ik vind veelvuldig persoonlijk, telefonisch of e-mail contact met mijn cliënten erg belangrijk, waarbij ik telkens het juridische kader in begrijpelijke taal probeer uit te leggen. Daarnaast vind ik het van belang om stil te staan bij de mens achter het juridisch probleem.

Naast mijn werk als advocaat ben ik sinds augustus 2021 als vrijwilliger aangesloten bij Wao/Wia groep Maastricht & Heuvelland én Burgerkracht Limburg (https://www.waowiamaastrichtheuvelland.nl/ en https://burgerkrachtlimburg.nl/). De spreekuurgroep helpt burgers die vragen hebben over hun uitkeringen van UWV of sociale dienst. Op deze manier kan ik – geheel vrijblijvend en kosteloos – laagdrempelig mensen adviseren. Ik adviseer niet enkel vanuit een juridisch oogpunt, maar vooral hoe ik iemand in een breder perspectief kan verder helpen richting de toekomst.

Vanaf augustus 2019 tot en met april 2020 heb ik een succesvolle afstudeerstage gevolgd bij KampsVanBaar Advocaten, team sociale zekerheid en arbeidsrecht. Vervolgens ben ik als juridische medewerker in dienst getreden, naast mijn studie. In de zomer van 2023 heb ik mijn master Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht, aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond, waarna ik beëdigd ben als advocaat.

In mijn vrije tijd geniet ik van het bourgondische leven met familie, vrienden en collega’s. Daarnaast ben ik altijd in om naar gezellige festiviteiten te gaan. Ook kan ik me graag ontspannen door in de keuken te “kokkerellen”.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: