Onderneming Door: Jeroen Van BaarWitwassen ver van uw bed? Nee, dichterbij dan u denkt!

12 september 2021

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens contante bedragen van uw klanten? Mogelijk is de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op u van toepassing. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen cliëntenonderzoek moet doen en ongebruikelijke transacties moet melden. Doet u dit niet, dan kunt u zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Zoals de naam van de wet al zegt, zijn in de Wwft verplichtingen opgenomen die als doel hebben witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Cliëntenonderzoek
Wanneer een klant u € 10.000,- of meer contant betaalt, bent u op grond van de Wwft verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten. Het cliëntenonderzoek houdt in dat u de identiteitsgegevens van uw klant moet controleren, vastleggen en bewaren.

Meldplicht
Ook kunt u op grond van de Wwft verplicht zijn om een ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Dit is het geval wanneer een klant u € 10.000,- of meer contant betaalt en u het vermoeden heeft dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme.
Bovendien dient u contante betalingen van € 20.000,- of meer en transacties met iemand uit een risicoland altijd te melden.

Strafrechtelijke vervolging
Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen op grond van de Wwft kan dit grote gevolgen hebben, waaronder gevangenisstraffen en/of hoge boetes.

Zo stond onlangs in een tweetal rechtszaken bij de rechtbank Amsterdam het niet voldoen aan de meldplicht op grond van de Wwft centraal. Een autobedrijf en diens directeur werden verdacht. Binnen het autobedrijf verzorgde de boekhouder de meldingen. De boekhouder had echter nagelaten een zestal ongebruikelijke transacties te melden.

De vraag was of het niet melden door de boekhouder kon worden toegerekend aan de directeur als feitelijk leidinggever en aan het autobedrijf zelf. De rechtbank heeft de directeur vrijgesproken aangezien de directeur geen enkele aanleiding had om aan te nemen dat de meldingen niet of niet tijdig door de boekhouder werden gedaan. De rechtbank heeft het autobedrijf daarentegen een boete opgelegd van € 40.000,-, waarvan € 20.000,- voorwaardelijk.

Sneller van toepassing dan u denkt
De verplichtingen uit de Wwft zijn bij veel ondernemers niet of slechts beperkt bekend. De risico’s voor het niet naleven van deze verplichtingen zijn echter aanzienlijk. Bovendien ligt er op dit moment een nieuw wetsvoorstel waarin de grens voor de toepasselijkheid van de Wwft zelfs wordt verlaagd van €10.000,- naar € 3.000,-.

De Wwft is dus vaak eerder op u van toepassing dan u denkt!
Reden genoeg om uw eigen Wwft beleid onder de loep te nemen.

De advocaten en juristen van KampsVanBaar Advocaten weten hoe het zit. Wij maken u graag wegwijs in deze materie met advies dat is toegespitst op uw situatie. Zo voorkomt u onnodige en onaangename (financiële) verrassingen achteraf. Wij zijn telefonisch te bereiken op + 31 (0)46 4205660 of via e-mail: info@kampsvanbaar.nl

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: