Privacy Door: Ben van MeursBestrijding van illegale downloaders is zo simpel nog niet

29 september 2021

Het downloaden van films en muziek uit illegale bron is een schending van het auteursrecht van de makers van deze films en muziek, ook als dit voor eigen gebruik is.[1] Uit een recente uitspraak[2] van de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) volgt dat het voor auteursrechthebbenden echter moeilijk is om deze illegale downloaders aan te pakken. Waarom? Dat lees je in deze blog.

Dutch Film Works wil gegevens van illegale downloaders

In 2017 is filmdistributeur Dutch Film Works (DFW) in actie gekomen om de mensen die illegaal downloaden te gaan opsporen. Zo heeft zij de IP-adressen van 377 klanten van Ziggo achterhaald. Deze IP-adressen worden gelinkt aan het illegaal downloaden van de film The Hitman’s Bodyguard (2017). Om daadwerkelijk actie te kunnen ondernemen tegen deze inbreuk op haar intellectueel eigendomsrecht, heeft DFW persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) van deze klanten nodig. Dan pas kan zij deze mensen aanschrijven en een schadevergoeding claimen.

Ziggo wil en hoeft gegevens niet af te geven

DFW heeft deze persoonsgegevens opgevraagd bij Ziggo. Ziggo wilde deze gegevens echter niet afgeven en beroept zich op de privacybescherming van haar klanten. DFW spande om die reden een rechtszaak aan tegen Ziggo. Dit resulteerde in een jarenlange juridische strijd.

Kortweg heeft DFW bij de rechter de persoonsgegevens van de Ziggo-klanten gevorderd. De rechter in eerste aanleg (2018) én het gerechtshof in hoger beroep (2019) hebben geoordeeld dat Ziggo de persoonsgegevens niet aan DFW hoeft te verstrekken. De Hoge Raad heeft dit oordeel deze zomer bevestigd: Ziggo hoeft de persoonsgegevens van haar klanten definitief niet met DFW te delen.

Waarom?

De reden dat de Hoge Raad ook tot dit oordeel kwam is dat DFW niet duidelijk kon aangeven wat zij precies met deze gegevens van plan is. Het is namelijk niet zo dat de houder van het IP-adres ook de illegale downloader is. Er zijn vaak meer mensen die gebruik maken van één internetverbinding. Hoe DFW hiermee om zou gaan, blijft een raadsel. Daarnaast kon DFW ook niet aangeven welk bedrag aan schadevergoeding zij zou gaan eisen. Zo kon er geen inschatting worden gemaakt van de gevolgen voor de betrokken Ziggo-klanten van de verstrekking van hun persoonsgegevens. Hierdoor ontbreekt een juist evenwicht tussen de privacybelangen van de betrokken Ziggo-klanten enerzijds en het belang van de rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten anderzijds. Ziggo hoefde de gevraagde persoonsgegevens nu dus niet af te geven aan DFW.

Dit zou anders kunnen uitpakken als DFW een concreet plan kan presenteren waarin duidelijk is omschreven hoe de daadwerkelijke inbreukmakers zullen worden achterhaald en aangepakt  en wat de inhoud en omvang van de schadeclaims gaan zijn. Maar dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, zo laat deze kwestie zien.

De invloed van privacy op andere rechtsgebieden is groot. Denk aan raakvlakken met het huurrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, ondernemingsrecht, maar ook bijvoorbeeld het faillissementsrecht. Raakt u verstrikt in dit complexe web? Bel of mail ons dan. Onze advocaten behouden het overzicht.

[1] ECLI:EU:C:2014:254.

[2] ECLI:NL:HR:2021:985.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: