Personen en familie Door: Jeroen Van BaarVereffening van de nalatenschap: ook advocatenwerk!

28 oktober 2022

Wij procederen veelvuldig voor erfgenamen en executeurs in erfrechtzaken. Maar geregeld treden wij ook op als vereffenaar, op verzoek van een belanghebbende en benoemd door de rechtbank. Hierbij combineren we de kennis en vaardigheden van twee disciplines: het afwikkelen van boedels in faillissementen en de specialistische kennis van het erfrecht.

Wanneer is er sprake van vereffening?
De wet schrijft vereffening voor als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. De erven zijn dan gezamenlijk belast met de vereffening. Vaak is vrij snel duidelijk dat er sprake is van een positief saldo. Een eventuele executeur kan dan gewoon zijn of haar werk doen.

Benoeming door de rechtbank
De benoeming van een vereffenaar door de rechtbank komt veelal voor in een van de volgende gevallen. Een van de erfgenamen is ongeschikt of verricht zijn taak niet naar behoren. Of een nalatenschap is onbeheerd. Vereffening door een onafhankelijke derde is vaak aangewezen als de schulden de baten overtreffen. De erfgenamen hebben dan al snel een tegenstrijdig belang. Zowel een erfgenaam als een belanghebbende kan de rechtbank dan vragen om een deskundige vereffenaar

Schulden van de nalatenschap
De schulden van de nalatenschap zijn o.a. de schulden die de erflater al had (bijvoorbeeld uit een lening), de kosten van de uitvaart en de erfbelasting. Maar ook vorderingen van kinderen vanwege de wettelijke verdeling bij een vooroverleden ouder of vanwege een beroep op de legitieme portie.

Taak van de vereffenaar
De door de rechtbank benoemde vereffenaar gaat de tot de nalatenschap behorende goederen te gelde maken (als dat nodig is) en voldoet de crediteuren van de nalatenschap. Hij maakt een boedelbeschrijving op en informeert de crediteuren. Tenslotte maakt de vereffenaar een uitdelingslijst op en legt hij rekening en verantwoording. Tegen die uitdelingslijst is verzet mogelijk.

Expertise gegarandeerd
Wij bieden u uitgebreide kennis van het erfrecht en de afwikkeling van boedels en verliezen daarbij de menselijke maat niet uit het oog. Natalie Statnik rondde eind 2020 succesvol de vFas Specialisatieopleiding Erfrecht af. Jeroen van Baar volgt momenteel de Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen bij Familie- & Erfrecht Instituut Nederland.

Hebt u erfrechtelijke vragen of zoekt u een vereffenaar die u aan de rechtbank kunt voordragen? Neem dan contact op met Natalie Statnik of Jeroen van Baar.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: