Kantoor Door: Vrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandsverzekering (update)

11 juni 2020

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Of het nu gaat om een zakelijke polis of om een particuliere verzekering, u heeft bijna altijd recht op vrije advocaatkeuze.

U kunt met een juridisch probleem altijd direct bij KampsVanBaar Advocaten terecht. Als u ons belt tijdens kantooruren, wordt u in beginsel altijd doorverbonden met een advocaat om uw probleem te bespreken. Meestal kan deze u direct helpen; en als uw probleem te specifiek is, dan wordt u later teruggebeld door een andere gespecialiseerde advocaat.

Maar ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u direct bij KampsVanBaar terecht. U hoeft dus niet eerst contact op te nemen met het callcenter van uw rechtsbijstandsverzekeraar. En te wachten totdat de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar uw dossier heeft ontvangen en u later terugbelt of mailt. Want bijna altijd heeft u vrijwel direct recht op vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen dat u zelf mag kiezen door welke gespecialiseerd advocaat u uw belangen laat behartigen.

In veel polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen staat nog steeds dat u zelf geen advocaat mag inschakelen. Dat klopt niet. Want volgens Europese regels heeft u recht op vrije advocaatkeuze als u met een juridisch probleem zit en een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Voorheen gold de vrije advocaatkeuze alleen voor gerechtelijke of administratieve procedures. Maar tegenwoordig heeft u ook al vrije advocaatkeuze vóórdat sprake is van zo’n procedure. Want het doel van de overheid is nu juist om procedures zoveel mogelijk te voorkomen.

In mei 2020 heeft de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie in Luxemburg, in een uitspraak ook bevestigd dat de rol van een advocaat in de fase voorafgaand aan een procedure zelfs nog belangrijker kan zijn dan tijdens een procedure zelf. Omdat zo’n procedure onder leiding van een onafhankelijke rechter staat, die de goede procesorde in de gaten houdt. Vandaar dat volgens het Hof van Justitie ook in de buitengerechtelijke fase al snel recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Er moet dan wel sprake zijn van bemiddeling of buitengerechtelijke onderhandelingen over een oplossing (schikking).

Wat betekent dit concreet voor mij?

Stel u bent werkgever en er dreigt een conflict met een werknemer te ontstaan, bijvoorbeeld over re-integratie of loonbetaling tijdens ziekte. Als zo’n conflict niet wordt opgelost, is een procedure in feite onvermijdelijk. Snelle bijstand door een gespecialiseerd advocaat is dan al noodzakelijk.

Hetzelfde geldt natuurlijk als u werknemer bent en u bijvoorbeeld geen loon uitbetaald krijgt.

Of stel u bent ondernemer en u betaalt een factuur niet omdat u terecht protesteert over de kwaliteit van een aan u geleverd product of dienst. Daarop dreigt uw leverancier of dienstverlener uw faillissement aan te vragen om u onder druk te zetten. Ook dan is snelle bijstand door een gespecialiseerd advocaat noodzakelijk. Het heeft geen zin om eerst te moeten wachten totdat de faillissementsaanvraag is ingediend.

Bij deze en alle andere juridische problemen die zouden kunnen uitmonden in een procedure, bestaat dus al snel recht op vrije advocaatkeuze. Met andere woorden: u heeft bijna altijd recht op vrije advocaatkeuze, ook al laat uw rechtsbijstandsverzekeraar of misschien zelfs uw tussenpersoon iets anders weten. Wél moet u een advocaat inschakelen met als doel een procedure te voorkomen door buitengerechtelijke onderhandelingen en/of bemiddeling (bijv. mediation).

De polis van die verzekering moet overigens wél dekking bieden voor het soort juridisch probleem dat u heeft. Zo vallen arbeidsrechtelijke problemen (ontslag of loonkwesties) meestal niet onder de standaarddekking, maar moet u een aanvullende module meeverzekerde hebben. En ook bij echtscheidingen gelden vaak beperkingen of uitsluitingen.

Hoe maak ik gebruik van vrije advocaatkeuze?

Het gebruik van vrije advocaatkeuze is heel eenvoudig. U neemt telefonisch contact op met KampsVanBaar Advocaten via 046 420 56 60. Of u stuurt ons een e-mail met een korte beschrijving van uw juridisch probleem en uw telefoonnummer.

Daarop krijgt u een gespecialiseerd advocaat te spreken of wordt u teruggebeld. Deze advocaat bespreekt met u het juridisch probleem en hoe daarmee om te gaan. Rechtsbijstand biedt meestal diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen, maar moet uiteraard wel zinvol zijn. Als u daarop besluit om uw zaak te laten behandelen door KampsVanBaar, dan zal uw advocaat samen met u de aanmelding van uw zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar regelen.

Heeft u al een zaak aangemeld bij uw rechtsbijstandsverzekeraar? Of wilt u een nieuwe zaak óók zelf nog melden? Dat is geen probleem. Geef in dat geval ook aan dat u (voortaan) gebruik wil maken van uw vrije advocaatkeuze. En dat u wil dat een advocaat van KampsVanBaar Advocaten uw belangen verder behartigt. Als u vervolgens het dossiernummer van uw verzekeraar aan uw advocaat van KampsVanBaar doorgeeft, dan neemt deze contact op met uw verzekeraar.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: