ConsumentenHippisch recht Door: Nieuwe consumentenwetgeving ongunstig voor paardenverkoop

31 januari 2022

In de Nederlandse wetgeving wordt de verkoop van paarden aan consumenten gelijk gesteld aan de verkoop van reguliere goederen aan consumenten. Hierdoor zijn de wettelijke regels van consumentenkoop van toepassing op de verkoop van paarden. Een wijziging in de Europese regelgeving kan nadelige gevolgen hebben voor de paardenverkoop aan consumenten.

 

Consumentenkoop

Zowel consumenten als niet-consumenten kunnen producten kopen. Als een consument een product koopt van een professionele wederpartij  dan noemen we dit consumentenkoop. Als een niet-consument een product koopt van een wederpartij, noemen we dit koop.

Dit onderscheid is van belang, omdat in de wet is vastgelegd dat consumenten meer bescherming genieten bij de koop van een zaak dan zakelijke kopers. Het beschermingsniveau dat de wet biedt aan consumenten heeft onder meer betrekking op de verwachtingen die een consument mag hebben als hij een product koopt, bewijslevering en de garantietermijn.

 

Garantietermijn

De wettelijke garantietermijn bij consumentenkoop is momenteel 6 maanden.

Hier komt verandering in.  Op 20 mei 2019 hebben het Europese Parlement en de Raad de richtlijn 2019/771 (verder: de richtlijn) uitgevaardigd betreffende consumentenkoop. De richtlijn voorziet in een nieuw termijn voor garantie. De garantietermijn wordt verlengd van zes maanden naar één jaar.

De Tweede Kamer buigt zich momenteel over de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse recht. Voor consumentenkoop van paarden is de nieuwe garantietermijn niet wenselijk.

 

Gevolgen implementatie Richtlijn

Als een koper een product koopt dat niet aansluit bij wat hij daarvan in redelijkheid mocht verwachten, dan noemen we het product non-conform.

Voor een consument geldt dat aangenomen wordt dat een product non-conform is wanneer het product binnen zes maanden na levering gebreken vertoont. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat deze gebreken niet aanwezig waren tijdens de verkoop.

Er zijn al vele rechtszaken gevoerd over blessures bij paarden, ontstaan binnen de periode van zes maanden na koop. De verkoper verkeert daarbij, door het bewijsvermoeden, in een lastige positie. Uit de rechtspraak blijkt dat het zelfs voor een dierenarts moeilijk is om de exacte datum waarop een blessure is ontstaan te bepalen. Het gevolg hiervan is dat de koopovereenkomst van het paard met gebreken, ontstaan binnen zes maanden na de verkoop, kan worden ontbonden en de verkoper aan koper een schadevergoeding (zoals de kosten van de stalling en vervoer van het paard) moet betalen.

Wanneer de Europese regels worden omgezet in Nederlandse wetgeving (implementatie van de richtlijn), wordt de termijn van zes maanden verlengd tot 1 jaar. Dit is ongunstig voor de paardenhandelaar. Bij een paard kan er in een jaar tijd  veel veranderen. Bij een verkoopkeuring kan weliswaar iets gezegd worden over de algemene gezondheid van een paard, maar weinig tot niets over de weke delen als banden en pezen.

Naar verwachting zal de verlenging van de garantietermijn leiden tot meer conflicten en zullen verkopers van paarden aan consumenten vaker in een benarde positie terechtkomen.

 

Uitzonderingsclausule

De Europese richtlijn biedt Lidstaten de mogelijkheid  een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren aan consumenten. De nationale wetgever kan ervoor kiezen om de bepalingen uit de richtlijn (en dus de garantietermijn van één jaar) niet van toepassing te laten zijn op levende dieren. In Duitsland en Denemarken heeft de wetgever gebruik gemaakt van deze uitzondering. Het is echter nog onduidelijk of de Nederlandse wetgever deze uitzondering ook zal toepassen.

De FNRS, de Sectorraad Paarden en de daarbij aangesloten partijen hebben de gelobbyd om ook in Nederland uitzonderingsoptie voor levende dieren toe te passen.

De fracties van de VVD en BBB  hebben op 25 januari jl. een wijzigingsvoorstel ingediend dat aansluit bij de wensen van de paardensector. De VVD wil de huidige termijn van zes maanden behouden. BBB doet daar nog een schepje bovenop en wil de termijn terugbrengen naar drie maanden. Naar verwachting wordt op 1 februari a.s. in de Tweede Kamer over deze voorstellen gestemd.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De specialisten Hippisch recht van KampsVanBaar maken u graag wegwijs in deze materie met advies, dat is toegespitst op uw situatie. Zo voorkomt u onaangename (financiële) verrassingen achteraf. Bel ons op +31 (0)46 4205660 of mail Marieke Terpstra (terpstra@kampsvanbaar.nl) of Julie van Gerven (vangerven@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: