Hippisch recht Door: Nieuwe consumentenwetgeving voor paarden herzien; garantietermijn toch 6 maanden

22 april 2022

In februari hebben wij een artikel geschreven naar aanleiding van de Europese richtlijn betreffende de consumentenkoop. Deze Europese richtlijn bepaalt dat de garantietermijn van consumentenkoop wordt verlengd van zes maanden naar twaalf maanden. In de Europese richtlijn is bepaalt dat de lidstaten een uitzondering mogen maken op deze twaalf maanden termijn voor levende dieren.

Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de uitzonderingsclausule ten aanzien van de verkoop van levende dieren aan consumenten. Dit betekent dat ook voor levende dieren een garantietermijn geldt voor twaalf maanden. Nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de termijn van twaalf maanden, heeft op 19 april jl. ook de Eerste Kamer ingestemd. De wet zal spoedig gepubliceerd worden in het Staatsblad en dan direct van kracht gaan. De garantietermijn van twaalf maanden geldt vanaf dat moment dus ook voor levende dieren.

Maar, tegelijkertijd met de stemming over implementatie van de Europese richtlijn, is er in de Eerste Kamer op 19 april jl. ook gestemd over een motie van VVD, CDA en SGP om de garantietermijn op levende dieren terug te brengen naar 6 maanden. Deze motie is aangenomen. De net aangenomen wet wordt dus aangepast.

De uitzonderingsclausule voor levende dieren kan echter niet direct in de wet worden opgenomen. Een aanpassing moet via de officiële route naar de Raad van State, en vervolgens langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer De minister heeft beloofd om een spoedprocedure bij de Raad van State aan te vragen om de wet nog voor de zomer te kunnen aanpassen. Vanaf dat moment geldt weer een garantietermijn van zes maanden voor de verkoop van levende dieren door een commerciële partij aan een consument.

De specialisten Hippisch recht van KampsVanBaar maken u graag wegwijs in deze materie met advies, dat is toegespitst op uw situatie. Zo voorkomt u onaangename (financiële) verrassingen achteraf. Bel ons op +31 (0)46 4205660 of mail Marieke Terpstra (terpstra@kampsvanbaar.nl) of Julie van Gerven (vangerven@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: