Arbeid, zorg, onderwijs en pensioen Door: Ben van MeursWerkende ouders en verlof bij een schoolsluiting of klas-quarantaine

14 december 2021

Als door de coronamaatregelen de scholen opnieuw gesloten worden of klassen met quarantaine gestuurd worden, rijst de vraag of werkende ouders recht hebben op verlof om hun kind(eren) op te vangen.

Bij een schoolsluiting of klas-quarantaine hebben veel werkende ouders een probleem. Zij moeten opvang regelen voor hun kind(eren), terwijl ze zelf waarschijnlijk nog gewoon moeten werken. En niet elke ouder heeft een cruciaal beroep, zodat noodopvang – indien al georganiseerd – lang niet altijd een optie is.

Ouders die thuis werken, kunnen werk en opvang wellicht nog deels combineren; ook al is dat niet ideaal. Maar dat kan niet altijd, net zoals dat niet alle ouders thuis kunnen werken. Dan rijst de vraag of je als werkende ouder misschien recht op verlof hebt op voor de opvang van je kind(eren) te kunnen zorgen.

De realiteit is dat er in Nederland haast géén wettelijke regels zijn die dit soort verlof mogelijk maken. De Wet arbeid en zorg (Wazo) kent allereerst calamiteitenverlof, maar dan moet het gaan om ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’.

Tenzij een schoolsluiting al direct de volgende dag ingaat, is geen sprake van een onvoorziene omstandigheid op het moment dat de schoolsluiting enkele dagen van tevoren wordt aangekondigd. Ook hoeft de arbeid dan niet onmiddellijk onderbroken te worden, en bestaat er dus geen recht op calamiteitenverlof.

Bij een klas-quarantaine zal wél vaak sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid, zodat recht op calamiteitenverlof bestaat als de quarantaine direct ingaat. Omdat calamiteitenverlof naar haar aard van korte duur is, geldt dit verlof enkel voor de dag dat de quarantaine ingaat en eventueel nog voor de dag erna.

Een ander soort verlof dat de Wazo kent is zorgverlof. Maar zolang het kind dat opgevangen moet worden niet ziek is, bestaat er geen aanspraak op kortdurend, betaald zorgverlof. De reden daarvoor is dat zorgverlof betrekking heeft op de noodzakelijke verzorging van een naaste die ziek is. Daartoe behoort niet de opvang van een kind dat niet naar school kan vanwege een schoolsluiting of klas-quarantaine.

Dergelijk opvang valt onder de categorie ouderschapsverlof. Het probleem is echter dat dergelijk onbetaald verlof minimaal 2 maanden van tevoren aangevraagd moet worden, zodat er in dit geval geen recht op ouderschapsverlof bestaat.

Werkende ouders zullen dus moeten overleggen met hun werkgever over een oplossing, tenzij sprake is van een terechte aanspraak op calamiteitenverlof of dat  in de cao een voorziening getroffen zou zijn. Naast het opnemen van eventueel nog resterende vakantiedagen ligt onbetaald (ouderschaps)verlof daarbij het meest voor de hand, waarbij van de werkgever een redelijke opstelling verwacht mag worden. Nadeel van onbetaald verlof is wél dat als de werknemer tijdens dat verlof ziek wordt, er géén recht bestaat op loondoorbetaling zolang het verlof voortduurt.

Meer weten?
De arbeidsrechtspecialisten van KampsVanBaar Advocaten adviseren u graag over deze en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Dan kunt u ons bereiken op via 046 420 56 60 of via info@kampsvanbaar.nl

 

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: