Huur Door: Update: Coronamaatregelen en huurverlaging III

13 oktober 2021

UPDATE – Advies Advocaat-Generaal luidt bevestigend voor huurprijsverlaging door de coronapandemie.

De Rechtbank Limburg heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen voorgelegd betreffende de huurprijsverlaging ten gevolge van de coronapandemie. De Advocaat-Generaal (verder: AG) bij de Hoge Raad stelt zich op het standpunt dat huurders recht hebben op huurkorting indien hun huurgenot door de coronapandemie is beperkt. Bepalend is immers of de genotsbeperkende omstandigheid in de risicosfeer van de huurder valt. Indien dat niet het geval is, heeft de huurder recht op een huurprijsvermindering. Volgens de AG is de beslissing van de overheid om alle horeca te sluiten niet onder de risicosfeer van de huurder te brengen. Het betreft immers niet louter de exploitatie van de huurder, of een andere externe omstandigheid waar de huurder invloed op had. Daarbij komt volgens de AG eveneens dat de coronapandemie een ‘onvoorziene omstandigheid’ betreft waarmee partijen geen rekening hoefden te houden ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst. Voor wat betreft het nadeel sluit de AG aan bij de lijn waarbij huurders en verhuurders de pijn van de pandemie samen moeten delen.

Het is nu nog aan de Hoge Raad om de prejudiciële vragen definitief te beantwoorden.

Onze eerdere bijdrage over coronamaatregelen en huurverlaging vindt u hier.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen over uw specifieke rechtspositie of wenst u juridische bijstand in de procedure? Naam dan telefonisch (046 – 420 56 60) of per e-mail contact op met mr. Marlon Woisch (woisch@kampsvanbaar.nl)  of mw. mr. Pola Świtalska (switalska@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: