Advocaat

mr Pola Switalska

E-MAIL
switalska@kampsvanbaar.nl
TELEFOON
046 - 420 56 60
Denken in oplossingen

Bij de behandeling van de zaak staat uw belang bij mij voorop, echter blijf ik kritisch. Ik ben uw adviseur en werk samen met u naar een passende en haalbare oplossing. Wanneer de emoties in de weg dreigen te staan, richt ik mij toch tot de kern.

Sinds 2020 ben ik verbonden aan KampsVanBaar Advocaten alwaar ik werkzaam ben in de civielrechtelijke advies- en procespraktijk, met specifieke aandacht voor huur-, vastgoed- en ondernemingsrecht. In 2023 heb ik de postacademische specialisatieopleiding Onroerend Goed aan de Grotius Academie afgerond.

Sinds 2022 fungeer ik als plaatsvervangend (lid/voorzitter) bij de regionale klachtencommissie S.W.W.M. (Samenwerkingsverband van Woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek). Daarnaast ben betrokken bij de Jonge Balie Limburg (kascommissie).

Pola Switalska heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Huurrecht

  • Bedrijfsruimte
  • Woonruimte

Ondernemingsrecht

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: