Arbeid, zorg, onderwijs en pensioenSociale zekerheid Door: Melle WijnandsTwee jaar ziek, en dan?

26 september 2023

Twee jaar ziek, en dan?


Op het moment dat een werknemer twee jaar ziek is komt er veel op hem of haar af. Als het in de 104 weken dat een werknemer ziek is bij een werkgever niet is gelukt om te re-integreren in de eigen functie of ander passend werk, moeten er zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het gebied van sociale zekerheidsrecht verschillende dingen worden geregeld.

Er dient afscheid te worden genomen van de werkgever. Dit kan op twee manieren: de werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV of u een vaststellingsovereenkomst voorleggen waarin verschillende afspraken staan. Het is van groot belang om een dergelijke vaststellingsovereenkomst goed te laten controleren. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er aan werknemers een transitievergoeding wordt voorgesteld die lager is dan de wettelijke transitievergoeding of dat een werknemer onbedoeld tekent voor een geheimhoudingsbeding. Aangezien er in bijna elke vaststellingsovereenkomst een finaal kwijtingsbeding staat, kan de werknemer na ondertekening van de overeenkomst hier niet meer op terugkomen. Het belang om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren is daarom groot.

Als een werknemer na de 104 weken ziekte nog steeds arbeidsongeschikt is, dan zal er tevens een WIA-uitkering moeten worden aangevraagd. UWV stelt dan aan de hand van een gesprek met een verzekeringsarts welke klachten en beperkingen er bestaan en welke functies een werknemer theoretisch nog zou kunnen uitvoeren. Er wordt vervolgens een vergelijking gemaakt tussen het uurloon dat de werknemer had bij de werkgever en het uurloon dat de werknemer theoretisch gezien nog zou kunnen verdienen. Als dat tweede uurloon minimaal 35% lager is dan het uurloon bij de werkgever, heeft een werknemer recht op een WIA-uitkering. Als de werknemer het niet eens is met hetgeen door UWV is vastgesteld, is het van groot belang om binnen de bezwaartermijn van zes weken in bezwaar te gaan. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ons team van advocaten is zowel gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht als het arbeidsrecht waardoor wij u als werknemer kunnen bijstaan in het hele proces dat komt kijken bij twee jaar ziekte.

Heeft u vragen over uw specifieke rechtspositie of wenst u juridische bijstand? Neem dan telefonisch (046 – 420 56 60) of per e-mail contact op met mw. mr. Melle Wijnands.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: